Regulamin i karta zgłoszenia


Skrót występów edycji 2024

 

pobierz Regulamin

pobierz Kartę zgłoszenia

pobierz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

REGULAMIN

II Konkurs Kolęd i Pastorałek „Kantyczki” 2024


I.ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie,
ul. Kościelna 2B, 14-105 ŁUKTA.

II.MIEJSCE I CZAS TRWANIA
Konkurs odbędzie się 10.01.2024 r. o g. 09:00 w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.

III.CELE
1.Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.
2.Stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do integrowania amatorskiego środowiska artystycznego.  
3.Promowanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży.
4.Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz kultury wspólnego muzykowania.

IV.WARUNKI UDZIAŁU
1.W konkursie mogą brać udział soliści wokaliści.
2.Warunkiem udziału w konkursie jest poprawne wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA oraz ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i przesłanie ich na adres e - mailowy: kantyczki@goklukta.pl lub dostarczenie do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie (ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta,
tel. 89 646 64 64) w terminie nieprzekraczalnym do 29.12.2023 r.
3.Uczestnicy konkursu prezentują własną interpretację jednej kolędy lub pastorałki a’capella lub z akompaniamentem. Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego.
W przypadku użycia podkładu muzycznego, należy przesłać
go bezpośrednio na adres e - mailowy: kantyczki@goklukta.pl lub
za pomocą strony WeTransfer (wetransfer.com), lub innej strony służącej do przesyłania plików. Podkład muzyczny powinien zawierać tytuł utworu oraz imię i nazwisko wykonawcy.
4.Wykonawcy prezentujący świeckie piosenki o tematyce zimowej czy noworocznej będą zdyskwalifikowani.
5.Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów    z poszanowaniem praw autorskich ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.

V.KATEGORIE
Zgłoszenia będą przyjmowane w następujących kategoriach:
- Kategoria I – Przedszkole
- Kategoria II – klasy 1-3
- Kategoria III – klasy 4-6
- Kategoria IV – klasy 7-8
- Kategoria V – szkoły średnie

VI.KRYTERIA OCENY
Jury ocenia występy uczestników konkursu pod względem:
- walorów głosowych,
- interpretacji utworu,
- muzykalności,
- wyczucia rytmu,
- ogólnego wyrazu artystycznego
Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.


VII.NAGRODY
- Laureaci otrzymają: Statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.
- Nagrody można odebrać w siedzibie placówki Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie, ul Kościelna 2B, 14-105 Łukta.
- Nagrody nie odebrane, po czterech tygodniach przechodzą na poczet innych konkursów.
- Jury może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród (wyróżnień).
- Organizator zapewnia pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika festiwalu.

UWAGA! Kategoria I – Przedszkole NIE POLDLEGA ocenie jury.
Uczestnicy tej kategorii otrzymają nagrody w postaci rzeczowej.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, zmiany terminu oraz odwołania festiwalu bez podawania przyczyn.
- Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygane będą przez Organizatora w porozumieniu z członkami Jury.
- Administratorem danych osobowych podanych w Karcie Zgłoszenia do II Konkursu Kolęd i Pastorałek „Kantyczki” 2024 oraz wizerunków utrwalonych podczas tego konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Łukcie przy ul. Kościelnej 2b.
- Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji
i przeprowadzenia II Konkursu Kolęd i Pastorałek, „Kantyczki” 2024, publikacji informacji o laureatach konkursu na stronie internetowej www.goklukta.pl oraz na portalu Facebook. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).
- Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu:  89 646 64 64 lub e-mailowo: kantyczki@goklukta.pl.KALENDARZ WYDARZEŃ

20 Lipca 2024

12:00 | EKO Piknik nad jeziorem Gil - plaża Kotkowo|Florczaki

20 Lipca 2024

17:00 | Eko-zGRAni - gry planszowe w GOK Łukta

04 Sierpnia 2024

Rajd Rowerowy

24 Sierpnia 2024

Dożynki

21 Września 2024

Pierwszy Dzień Jesieni - Dzień Kartofla

25 Października 2024

Koncert Jesienny - Niezapomniane Polskie Przeboje

22 Listopada 2024

Bal Andrzejkowy dla dzieci

13 Grudnia 2024

Mikołajki

14 Grudnia 2024

Mikołajki

14 Grudnia 2024

II Jarmark Świąteczny

zakończone
17:00 | Słowiańska Noc Kupały - Wynki duża plaża

29 Czerwca 2024

zakończone
15:00 | Dzień Baniek Mydlanych - Plaża w Pelniku

29 Czerwca 2024

zakończone
Festyn z okazji Dnia Dziecka

23 Czerwca 2024

zakończone
Stand-Up Maciej Brudzewski

20 Czerwca 2024

zakończone
Roztańczona wiosna

19 Czerwca 2024

zakończone
Koncert uczestników zajęć muzycznych

12 Czerwca 2024

zakończone
Godz. 18:00 | Spektakl Manuela

26 Maja 2024

zakończone
Dzień Matki

26 Maja 2024

zakończone
Godz. 18:00 | II Urodziny Klubu Planszomaniacy Łukta

25 Maja 2024

zakończone
Godz. 18:00 | Spektakl: Lalki mają duszę - wstęp wolny

19 Maja 2024

zakończone
GODZ. 18:00 - I FORUM Kobiet Sukcesu Gminy Łukta

07 Maja 2024

zakończone
Twoje 5 minut

04 Kwietnia 2024

zakończone
Poszukiwanie kryjówki królika - warsztaty Wielkanocne

27 Marca 2024

zakończone
Pierwszy Dzień Wiosny

21 Marca 2024

zakończone
Powitanie wiosny z GOKiem

20 Marca 2024

zakończone
Zajęcia - Palmy

20 Marca 2024

zakończone
godz. 14:00 | Kaziuki Wilniuki | Zespół Pieśni i Tańca "Ojcowizna"

02 Marca 2024

zakończone
godz. 17:00 | Dzień Kobiet

01 Marca 2024

zakończone
godz. 18:00 | Walentynki

14 Lutego 2024

zakończone
GODZ. 9:00 - IV Gminny Turniej Szachowy, Łukta 2024

11 Lutego 2024

zakończone
Wieczór Gier Planszowych

27 Stycznia 2024

zakończone
GODZ. 18:00 | Koncert z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka - Barczewski Band Jazzowy

23 Stycznia 2024

zakończone
II Koncert Kolęd i Pastorałek KANTYCZKI 2024

10 Stycznia 2024

więcej >Projekty GOK i QLT

Sesje Rady Gminy

Majówkowa Wycieczka Rowerowa

Turniej Gier Komputerowych

Konkurs Plastyczny

Ochrona danych osobowych

Kantyczki

Twoje 5 minut


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu utworzenie Punktu Informacji Turystycznej - źródła wiedzy o gminie Łukta
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokajnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, adres: ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta, godziny otwarcia: 09:00 - 19:00,
nr tel. GOK: +48 (89) 646 64 64, dyrektor: +48 (89) 642 16 20, kino: +48 508 006 019, e-mail: gok@goklukta.pl Jesteśmy na Facebook-u
autor: Grzegorz Malinowski