Klub Gracza


Gry komputerowe PIĄTEK godz. 17:00

Członkowie Klubu Gracza spotykają się w każdy piątek, począwszy od 6 października 2017 r., w sali komputerowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie o godz. 17:00. Spotkania trwają 2 godziny.

ZAGRAJ Z NAMI m.in. W LEAGUE OF LEGENDS!

UWAGA! Podczas spotkań sala komputerowa jest niedostępna dla osób spoza klubu.

Zapraszamy wszystkich entuzjastów gier komputerowych! Więcej informacji u opiekuna sali komputerowej w GOK-u.

Warunkiem wstąpienia do Klubu jest wypełnienie "Karty zgłoszenia uczestnika zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie".

Grzegorz Malinowski

 

Regulamin Klubu Gracza

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w Klubie Gracza.
   1.2. Organizatorem Klubu jest opiekun sali komputerowej, zwany dalej instruktorem, w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta.
   1.3. Celem Klubu Gracza jest
       1.3.1. budowanie więzi z członkami Klubu,
       1.3.2. podejmowanie wysiłków w grach komputerowych i dążenie do osiągnięcia wspólnego celu,
       1.3.3. zapoznawanie się z nowościami z rynku komputerowego i ich ocena,
       1.3.4. podnoszenie osobistych manualnych umiejętności,
       1.3.5. dążenie do propagowania współczesnej kultury.
   1.4. Informacje na temat Klubu dostępne są na stronie internetowej www.goklukta.pl.

2. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU
   2.1. Klub Gracza jest klubem o charakterze zamkniętym.
   2.2. Warunkiem zgłoszenia się do klubu jest wypełnienie „Karty zgłoszenia uczestnika zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie”, którą można otrzymać od instruktorów zajęć w GOK w Łukcie.
   2.3. Członkiem Klubu Gracza może zostać osoba, która ukończyła 12 rok życia.
       2.3.1. Niepełnoletni członkowie muszę przedstawić zgodę rodziców (opiekunów) na przynależenie do Klubu.
   2.4. Podstawą relacji interpersonalnych między członkami Klubu jest:
       2.4.1. prawda,
       2.4.2. przyjaźń,
       2.4.3. uczciwość,
       2.4.4. życzliwość,
       2.4.5. pozytywne nastawienie.
   2.5. Nabór nowych członków Klubu Gracza prowadzony jest w trybie ciągłym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
    2.6. Członkowie klubu są zobowiązani wypełniać polecenia instruktora oraz założyciela Klubu. Nieposłuszeństwo grozi wykluczeniem z Klubu.
    2.7. Członkowie Klubu, by móc korzystać na spotkaniach z gier komputerowych przeznaczonych dla osób powyżej 16 roku życia, zobowiązani są dostarczyć "Oświadczenie o wyrażeniu zgody" podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów do instruktora lub opiekuna sali komputerowej w GOK-u.
    2.8. W trakcie lub przed każdym spotkaniem, członkowie Klubu ustalają tytuł gry, w który będzie tematem rozmów oraz rozgrywek.
    2.9. Niedopuszczalnym jest samotne granie w niedozwolony tytuł w trakcie prowadzonych rozgrywek przez któregokolwiek z graczy bez zgody większości oraz instruktora zajęć.
    2.10. Członkowie Klubu zobowiązanie są zaakceptować i przestrzegać punktów Regulaminu Sali Komputerowej, który załączony jest do niniejszego regulaminu (RKG załącznik nr 1).

3. STRUKTURA KLUBU
    3.1. Pracą Klubu kieruje założyciel inicjatywy zwany także instruktorem.
    3.2. Instruktor zobowiązany jest do organizowania spotkań informacyjnych z członkami Klubu.
    3.3. Terminy spotkań oraz tytuły gier będą ustalane z pozostałymi członkami Klubu.
    3.4. Osoby spoza Klubu nie mają wpływu na terminy spotkań ani na dobór tytułów gier.
    3.5. Klub ma charakter nieformalny.

4. REGULAMIN
    4.1. Regulamin Klubu Gracza może ulec zmianie.
    4.2. Klub Gracza został powołany na czas nieokreślony.
    4.3. Swoją działalność Klub Gracza rozpoczyna z dniem 6 października 2017 r.
    4.4. 6 października 2017 r. jest również dniem pierwszego spotkania klubu.
    4.5. Członkowie Klubu spotykają się co tydzień w każdy piątek o godz.17:00 w Sali komputerowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie przy ul. Kościelnej 2b, 14-105 Łukta.
    4.6. Wszelkie informacje o utrudnieniach lub zmianach dotyczących terminu spotkanie będą:
        4.6.1. dostarczane członkom klubu za pośrednictwem wiadomości e-mail (podanych w kartach zgłoszeń),
        4.6.2. wywieszane na kartach informacyjnych
        4.6.3. przekazywane werbalnie na spotkaniach.
    4.7. Zawieszenie Klubu Gracza może zostać ogłoszone na czas nieokreślony.
    4.8. W przypadku zawieszenia działalności Klubu Gracza instruktor zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie członków klubu z 7 dniowym wyprzedzeniem.
    4.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  Kalendarz wydarzeń

DZISIAJ

Mikołajki 2021 wtorek

19 Grudnia 2021

Koncert Bożonarodzoniowy

06 Grudnia 2021

Mikołajki 2021 poniedziałek

26 Listopada 2021

GODZ: 17:00 | Wieczorek Andrzejkowy dla dzieci

24 Listopada 2021

GODZ. 18:00 | Przedstawienie "Lekarz na telefon" - wstęp wolny

10 Listopada 2021

GODZ: 19:00 | Koncert z okazji Dnia Niepodległości

29 Października 2021

Koncert na 9-lecie GOKu

22 Października 2021

Jesienna Noc z Grami Planszowymi

02 Października 2021

16:00 - Promocja tomiku poetyckiego "BYĆ - TO BE" S. Raginiaka

26 Września 2021

16:00 - Koncert Wiolonczelowy "Jesienny Cellenge"

25 Września 2021

11:00 - Festiwal Fantasy

03 Września 2021

Zjazd Gitarowy/ukulelowy

28 Sierpnia 2021

16:00 Poznaj Magię Florczak - piknik rodzinny na zakończenie wakacji

28 Sierpnia 2021

20:00 STAND-UP Comedy Brudzewski & Krajewski

13 Sierpnia 2021

19:00 Noc z grami planszowymi

25 Lipca 2021

Koncert - Przeboje Krzysztofa Krawczyka oraz zespołu VOX

23 Lipca 2021

Koncert na Lokalnej "Scenie" Muzycznej

19 Lipca 2021

Wycieczka do Nowej Holandii

24 Czerwca 2021

Koncert Uczestników Zajęć

20 Czerwca 2021

Dzień Dziecka w miejscowości Łukta

więcej >Projekty GOK i QLT

Sesje Rady Gminy

Majówkowa Wycieczka Rowerowa

Turniej Gier Komputerowych

Konkurs Plastyczny

Ochrona danych osobowych


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu utworzenie Punktu Informacji Turystycznej - źródła wiedzy o gminie Łukta
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokajnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, adres: ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta, godziny otwarcia: 09:00 - 19:00,
nr tel. GOK: +48 (89) 646 64 64, dyrektor: +48 (89) 642 16 20, kino: +48 508 006 019, e-mail: gok@goklukta.pl Jesteśmy na Facebook-u
autor: Grzegorz Malinowski