logo QLTSTOWARZYSZENIE QLT

"Największe sukcesy osiąga się przy wsparciu innych."

ZREALIZOWANE PROJEKTY

1. „Wspólna praca się opłaca ...”

2. "Magiczny zakątek"

3. "Dzień Dziecka w miejscowości Łukta"

4. "Graj i śpiewaj z nami"

5. "Twoja tura! Młodzi tworzą klub planszowy"

6. "11 Listopada - Święto Państwowe dla mieszkańców obszarów wiejskich Gminy Łukta"

7. „Spotkanie z królową gier, czyli poznaj szachy”

8. „Młodość kontra doświadczenie, czyli młodzież i seniorzy grają w planszówki”

9. „Wybudowanie placu zabaw w miejscowości Molza oraz modernizacja placów zabaw w miejscowości Łukta i Ramoty”

10. "Sprawdzian umiejętności w ramach Akademii Młodych NGO"


W TRAKCIE REALIZACJI

11. "EKOaktywacja"

12. "PlanszozGRAni - tu każdy jest zwycięzcą!"

1. „Wspólna praca się opłaca ...”

ROK: 2018-2019
KWOTA DOFINANSOWANIA: niespełna 330 000 zł

...to tytuł zadania pod jakim 3 stowarzyszenia z naszej gminy: QLT, Isąg, Razem dla Ględ, wspólnie realizowały przez 2 lata projekt dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności na podstawie programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Konkurs FIO 2018. Główny celem projektu było zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców gminy Łukta w życiu społecznym i publicznym poprzez uaktywnienie dwóch świetlic i Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie. W ramach projektu odbyły się cykliczne warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, zajęcia z zakresu sportu, śpiewu, wizerunku, a także wydarzenia związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także wyjazdy integracyjne. Powstała również wspólna publikacja. Projekt realizowany był w oparciu o wewnątrzsektorowe partnerstwo trzech organizacji oraz partnerstwo publiczno-społeczne z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminą Łukta. Łączna kwota dofinansowanie to niespełna 330 tys. zł.

2. "Magiczny zakątek"

ROK: 2020
KWOTA DOFINANSOWANIA: 5 000 zł
KWOTA CAŁEGO PROJEKTU: 8 300 zł

W 2020 r. nasze Stowarzyszenie razem z Grupą nieformalną realizowało projekt "Magiczny zakątek", miejsce do zabaw i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach projektu powstał: drewniany domek dla dzieci, zasiana została łąka kwiatowa, namalowane zostały gry podwórkowe. Dofinansowanie pochodziło z programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.3. "Dzień Dziecka w miejscowości Łukta"

ROK: 2022
KWOTA DOFINANSOWANIA: 3 000 zł
KWOTA CAŁEGO PROJEKTU: 4 770 zł

ROK: 2023
KWOTA DOFINANSOWANIA: 3 000 zł
KWOTA CAŁEGO PROJEKTU: 5 200 zł

"Dzień Dziecka w miejscowości Łukta" to cykliczna, która odbywała sie w latach 2018-2023 r. impreza dla dzieci i rodzin z terenu Gminy Łukta, która odbywa się na placu przed GOK-iem. Imprezy odbyją się w ramach realizacji zadania publicznego dofinansowanego z budżetu Gminy Łukta. Dla najmłodszych zawsze czeka pełno atrakcji, m.in.: darmowe dmuchańce, malowanie buziek, słodki poczęstunek, konkursy i zabawy z nagrodami.4. "Graj i śpiewaj z nami"

ROK: 2021
KWOTA DOFINANSOWANIA: .... zł
KWOTA CAŁEGO PROJEKTU: .... zł

W 2021 r. projekt był finansowany z budżetu Fundacji BGK. W ramach projektu odbyły się zajęcia umuzykalniające skierowane do dzieci w wieku od 3 do 9 lat. W ich trakcie zastosowane były takie formy jak: rytm, zabawy dziecięce muzyczno-ruchowe, improwizacja, gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych. Poza wykorzystaniem i wprowadzeniem innowacyjnych instrumentów (wybiegających poza podstawowy kanon instrumentów szkolnych), mali uczestnicy mogli w sposób nieprzeciętny doświadczyć muzyki oraz razem ją tworzyć. Zakończeniem projektu był występ dzieci przed rodzicami.5. "Twoja tura! Młodzi tworzą klub planszowy"

ROK: 2022
KWOTA DOFINANSOWANIA: 3 000 zł
KWOTA CAŁEGO PROJEKTU: 8 250 zł

W 2022 r. Stowarszyszenie otrzymało otrzymało dofinansowanie do projektu „Twoja tura! Młodzi tworzą klub planszowy”. Dotację otrzymaliśmy z Otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - kwota dofinansowania to 3000 zł.

Podczas trwania projektu:


Co dało młodym ludziom uczestnictwo w projekcie? Przede wszystkim poznali osoby z najbliższego otoczenia, nawiązali kontakty z osobami kierującymi instytucjami, z lokalnymi przedsiębiorcami (pozyskali dodatkowe środki na nagrody) oraz z osobami ważnymi w przestrzeni publicznej np. przedstawicielami rady gminnej, sołtysami, dyrektorem ośrodka kultury. Dzięki swoim działaniom pozyskali i/lub rozwinęli umiejętności planowania i współpracy w lokalnej społeczności.

Zadanie publiczne pn. „Twoja tura! Młodzi tworzą klub planszowy” współfinansowane jest ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


6. "11 Listopada - Święto Państwowe dla mieszkańców obszarów wiejskich Gminy Łukta"

ROK: 2022
KWOTA DOFINANSOWANIA: 4 960 zł
KWOTA CAŁEGO PROJEKTU: 6 200 zł

11 listopada 2022 r. odbyło się Święto Państwowe dla mieszkańców gminy Łukta. Przedsięwzięcie było zrealizowane dzięki pozyskanym przez Stowarzyszenie QLT środkom finansowym z KOWR w Olsztynie. W 104 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę na scenie kinoteratru w GOKu swój występ miał Zespół Pieśni i Tańca Kortowo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pieśni były przeplatane tańcami ludowymi. Na scenie odyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Polska oczami dziecka”. Na wszystkich uczestników obchodów 11 listopadowych na zewnątrz czekała pyszna, gorąca grochówka przygotowana przez kucharki ze Szkoły Podstawowej w Mostkowi oraz kawa i herbata przygotowane i rozdawane przez harcerzy z naszej gminy.


7. „Spotkanie z królową gier, czyli poznaj szachy”

ROK: 2022
KWOTA DOFINANSOWANIA: 5 900 zł
KWOTA CAŁEGO PROJEKTU: 6 572 zł

Grupa nieformalna pn. „Kulturalne Podziemie” otrzymała dofinansowanie w wysokości 5900 zł z programu mikrodotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO - Warmia Mazury Lokalnie 5, na realizację projektu „Spotkanie z królową gier, czyli poznaj szachy”. Osobowości prawnej grupie użyczyło Stowarzyszenie QLT.

Grupę „Kulturalne Podziemie” tworzą młodzi mieszkańcy Łukty, których jednym z zainteresowań jest właśnie „królewska gra”, jakim mianem często określane są szachy.
Celem projektu jest aktywizacja młodych osób, które zostały poddane wielomiesięcznej izolacji społecznej spowodowanej pandemią. Dzięki uczestnictwie w projekcie młodzi mieszkańcy zaistnieją w życiu lokalnej społeczności, otrzymają możliwość rozwoju osobistego poprzez realizację celów i rozwoju swoich pasji.
Jednym z celów jest również asymilacja młodzieży z terenów Ukrainy. Projekt zakłada nawiązanie relacji interpersonalnych z naszymi sąsiadami ze wschodu.


Projekt zakładał:

8. „Młodość kontra doświadczenie, czyli młodzież i seniorzy grają w planszówki”

ROK: 2023
KWOTA DOFINANSOWANIA: 5 000 zł
KWOTA CAŁEGO PROJEKTU: 6 528 zł

Celem projektu była aktywizacja mieszkańców gminy Łukta, a w szczególności młodzieży i seniorów.

Wspólne, nowe hobby miało za zadanie zintegrować naszą małą społeczność. Co chyba się udało! Przywróciliśmy ducha z czasów sprzed ery komputerów i smartfonów, gdzie kontakt vis-a-vis był naturalną formą spędzania wolnego czasu. Naszym zamiarem było również wzniecenie w mieszkańcach apetytu na dalsze spotkania w grupach i zapoczątkowanie cyklicznych spotkań. Po zakończeniu projektu nasi mieszkańcy, a w szczególności seniorzy wyrazili ogromną chęć dalszych spotkań.

W ramach projektu zakupiliśmy ok. 30 gier planszowych o różnym stopniu zaawansowania dostosowanym do potencjalnych odbiorców, tak by każdy znalazł coś dla siebie. Wiele gier jest niezależne językowo, by osoby nie nieznające dobrze języka polskiego, bez problemu mogły uczestniczyć w spotkaniach. Na przestrzeni wielu tyg. spotykaliśmy się z wolontariuszami oraz pracownikami GOK oraz młodzieżą, by zaznajomić ich z nowymi grami, by mogli również w trakcie wydarzeń planszowych wspomóc naszą grupę.

Udało nam się zorganizować dwa wydarzenia planszowe: jedno dla seniorów, które odbyło sie 16 września, drugie dla młodzieży i dorosłych mieszkańców - 7 lipca. Wydarzenia zostały poprowadzone przez członków grupy nieformalnej we współpracy ze Stowarzyszeniem QLT, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łukcie oraz 3 wolontariuszami, którzy pomagali w przygotowaniach, nauce zasad gier i prawidłowym przebiegu. Zorganizowaliśmy turnieje z nagrodami. Dla zwycięzców oczywiście zostały wręczone nagrody rzeczowe.9. „Wybudowanie placu zabaw w miejscowości Molza oraz modernizacja placów zabaw w miejscowości Łukta i Ramoty”

ROK: 2023
KWOTA DOFINANSOWANIA: 185 247 zł

Zadanie w toku...

10. "Sprawdzian umiejętności w ramach Akademii Młodych NGO"

ROK: 2024
KWOTA DOFINANSOWANIA: 1500 zł
KWOTA CAŁEGO PROJEKTU: 1500 zł

11 lutego 2024 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie zgromadziło się 26 zawodników i zawodniczek, by toczyć boje na szachownicy. Pojawili się gracze nie tylko z gminy Łukta, ale i z gmin Jonkowo, Ostróda, Morąg, Nowe Miasto Lubawskie a także z Olsztyna czy Gdańska.

Turniej rozgrywany był w systemie szwajcarskim na dystansie 7 rund w tempie 15 min na zawodnika. Sędziami w turnieju byli: Paweł Klimiuk - sędzia główny, Grzegorz Miśta - sędzia pomocniczy. Turniej miał charakter otwarty i towarzyski, a to oznaczało, że każdy, niezależnie od umiejętności czy wieku, mógł wziąć w nim udział.

Dla niektórych było to pierwsze zetknięcie z formą turniejową gry, która rządzi się swoimi prawami. Gracz oprócz zmagań na szachownicy musi kontrolować również swój czas.

Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie QLT, przy współpracy z GOK Łukta.

Turniej rozgrywany był w ramach inicjatywy pod nazwą „IV Gminny Turniej Szachowy, Łukta 2024”.

Projekt odbył się w ramach porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenia QLT.

Inicjatywa zrealizowana w ramach projektu Stowarzyszenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich pn. "Silne organizacje budują III sektor Warmii i Mazur" sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
11. "EKOaktywacja"

ROK: 2024
KWOTA DOFINANSOWANIA: 300 000 zł
KWOTA CAŁEGO PROJEKTU:--

Stowarzyszenie Isag wraz ze Stowarzyszeniem QLT pozyskało na realizację projektu aż 300.000 zł.

Projekt przewiduje działania na 19 miesięcy na terenie gm. Łukta.

Głównym celem jest zwiększenie świadomości społecznej 50 mieszkańców gm. Łukta na tematy walorów i unikatowości terenów gminy oraz zwiększenia świadomości społeczności lokalnej w zakresie problemów ekologicznych.
Działania założone w projekcie skierowane będą zarówno do mieszkańców jak i turystów odwiedzających nasz region.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia dla liderów z 5 środowisk lokalnych z gm. Łukta, które przygotują do realizacji 5 zielono-niebieskich inicjatyw. Mamy nadzieję, że zwiększą one zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności.

Ponadto przeprowadzimy 15 ekoinicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży, oraz zorganizujemy liczne warsztaty tj. wytwarzanie ekokosmetyków, ekochemii domowej, kulinarne zero waste, rękodzielnicze w duchu zasady 3R (Reduce, Reuse, Recycle, lub po polsku 3U - Unikaj, Używaj ponownie, Utylizuj).

Niecodziennym i innowacyjnym wydarzeniem będzie pokaz mody z materiałów z recyklingu!

Projekt realizowany będzie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łukcie.

11. "PlanszozGRAni - tu każdy jest zwycięzcą!"

ROK: 2024
KWOTA DOFINANSOWANIA: 4 800 zł
KWOTA CAŁEGO PROJEKTU: 5 808 zł

Projekt zakłada zorganizowanie dwóch wydarzeń planszowych: jednego dla młodzieży i dorosłych, drugiego dla dzieci wraz z opiekunami. W ramach projektu chcemy zachęcić naszą lokalną społeczności do uczestnictwa we wspólnych spotkaniach przy planszy. Wydarzenia zostaną poprowadzone przez członków grupy nieformalnej "Planszomaniacy" oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem QLT, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łukcie oraz 3 wolontariuszami. Podczas wydarzeń odbędą się turnieje w prostych grach planszowych. Dla zwycięzców przewidziane nagrody! Dla wyszstkich odwiedzających oprócz gier czekać będzie słodki poczęstunek oraz tzw. stolik kawowy. W ramach projektu zamierzamy zakupić wiele gier z kategorii dla początkujących, łatwych oraz dla średnio zaawansowanych, tak, by każdy znalazł coś dla siebie. Ważne, by wiele z tych gier było niezależne językowo, by osoby nie tylko z Ukrainy, nieznające dobrze języka polskiego, bez problemu mogły uczestniczyć w rozgrywkach. Drugim kryterium wyboru gier będzie jakość wykonania. Bardzo zależy nam, by gry posłużyły nam jak najdłużej, dlatego wybierzemy tytuły od znanych i cenionych polskich wydawnictw. Korzystając z okazji spotykania się młodzieży w GOK oraz potencjalnych wolontariuszy, przeprowadzimy krótkie prezentacje i naukę gier planszowych, tak by młodzi mogli również w trakcie wydarzeń planszowych wspomóc naszą grupę.

Celem naszych spotkań jest aktywizacja mieszkańców. Chcemy by młodzież, dorośli i dzieci wyszli z domów, ze swoich stref komfortu, tworzyli nowe relacje, poznawali nowe formy spędzania czasu i wspólnie się integrowali. Coraz bardziej doceniamy relacje sprzed ery komputerów i smartfonów, gdzie kontakt vis-a-vis był naturalną formą integracji. Pragniemy, by choć na chwilę nasi mieszkańcy podnieśli wzrok sprzed ekranów i skupili całą uwagę na otaczającym świecie i swoich sąsiadach. Rozwój hobby, jakim są planszówki, jest ogromną szansą by w tej nierówniej batalii z technologią choć na chwilę zyskać inicjatywę! Już raz nam się udało odciągnąć młodych ekranów, chcemy tego dokonać również z młodszymi dziećmi. Gry planszowe niosą za sobą wiele korzyści, nie tylko poprzez rozwój i trening umysłu, ale także nijako wymuszają współpracę.

Nasz cel, to zapoczątkowanie i organizacja wspólnych spotkań dla dzieci. Naszymi wydarzeniami chcemy nagłaśniać problemy izolacji społecznej. Liczymy również, że nowe osoby zechcą rozwijać w tej dziedzinie i współorganizować z nami w innych podobnych przedsięwzięciach. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom nawiążą się trwałe relacje, a wspólne hobby połączy osoby z różnych światów kulturowych i mentalnych.

DO GÓRY ↑

START STATUT PROJEKTY WESPRZYJ NAS KONTAKT

Stowarzyszenie QLT
ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta

autor: Grzegorz Malinowski