Regulamin i karta zgłoszenia


Skrót występów edycji 2024

 

pobierz Regulamin

pobierz Kartę zgłoszenia

pobierz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

REGULAMIN

II Konkurs Kolęd i Pastorałek „Kantyczki” 2024


I.ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie,
ul. Kościelna 2B, 14-105 ŁUKTA.

II.MIEJSCE I CZAS TRWANIA
Konkurs odbędzie się 10.01.2024 r. o g. 09:00 w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.

III.CELE
1.Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.
2.Stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do integrowania amatorskiego środowiska artystycznego.  
3.Promowanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży.
4.Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz kultury wspólnego muzykowania.

IV.WARUNKI UDZIAŁU
1.W konkursie mogą brać udział soliści wokaliści.
2.Warunkiem udziału w konkursie jest poprawne wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA oraz ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i przesłanie ich na adres e - mailowy: kantyczki@goklukta.pl lub dostarczenie do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie (ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta,
tel. 89 646 64 64) w terminie nieprzekraczalnym do 29.12.2023 r.
3.Uczestnicy konkursu prezentują własną interpretację jednej kolędy lub pastorałki a’capella lub z akompaniamentem. Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego.
W przypadku użycia podkładu muzycznego, należy przesłać
go bezpośrednio na adres e - mailowy: kantyczki@goklukta.pl lub
za pomocą strony WeTransfer (wetransfer.com), lub innej strony służącej do przesyłania plików. Podkład muzyczny powinien zawierać tytuł utworu oraz imię i nazwisko wykonawcy.
4.Wykonawcy prezentujący świeckie piosenki o tematyce zimowej czy noworocznej będą zdyskwalifikowani.
5.Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów    z poszanowaniem praw autorskich ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.

V.KATEGORIE
Zgłoszenia będą przyjmowane w następujących kategoriach:
- Kategoria I – Przedszkole
- Kategoria II – klasy 1-3
- Kategoria III – klasy 4-6
- Kategoria IV – klasy 7-8
- Kategoria V – szkoły średnie

VI.KRYTERIA OCENY
Jury ocenia występy uczestników konkursu pod względem:
- walorów głosowych,
- interpretacji utworu,
- muzykalności,
- wyczucia rytmu,
- ogólnego wyrazu artystycznego
Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.


VII.NAGRODY
- Laureaci otrzymają: Statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.
- Nagrody można odebrać w siedzibie placówki Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie, ul Kościelna 2B, 14-105 Łukta.
- Nagrody nie odebrane, po czterech tygodniach przechodzą na poczet innych konkursów.
- Jury może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród (wyróżnień).
- Organizator zapewnia pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika festiwalu.

UWAGA! Kategoria I – Przedszkole NIE POLDLEGA ocenie jury.
Uczestnicy tej kategorii otrzymają nagrody w postaci rzeczowej.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, zmiany terminu oraz odwołania festiwalu bez podawania przyczyn.
- Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygane będą przez Organizatora w porozumieniu z członkami Jury.
- Administratorem danych osobowych podanych w Karcie Zgłoszenia do II Konkursu Kolęd i Pastorałek „Kantyczki” 2024 oraz wizerunków utrwalonych podczas tego konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Łukcie przy ul. Kościelnej 2b.
- Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji
i przeprowadzenia II Konkursu Kolęd i Pastorałek, „Kantyczki” 2024, publikacji informacji o laureatach konkursu na stronie internetowej www.goklukta.pl oraz na portalu Facebook. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).
- Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu:  89 646 64 64 lub e-mailowo: kantyczki@goklukta.pl.KALENDARZ WYDARZEŃ

19 Czerwca 2024

Roztańczona wiosna

20 Czerwca 2024

Stand-Up Maciej Brudzewski

23 Czerwca 2024

Festyn z okazji Dnia Dziecka

24 Sierpnia 2024

Dożynki

21 Września 2024

Piierwszy Dzień Jesieni - Dzień Kartofla

25 Października 2024

Koncert Jesienny - Niezapomniane Polskie Przeboje

22 Listopada 2024

Bal Andrzejkowy dla dzieci

13 Grudnia 2024

Mikołajki

14 Grudnia 2024

II Jarmark Świąteczny

14 Grudnia 2024

Mikołajki

zakończone
Koncert uczestników zajęć muzycznych

12 Czerwca 2024

zakończone
Godz. 18:00 | Spektakl Manuela

26 Maja 2024

zakończone
Dzień Matki

26 Maja 2024

zakończone
Godz. 18:00 | II Urodziny Klubu Planszomaniacy Łukta

25 Maja 2024

zakończone
Godz. 18:00 | Spektakl: Lalki mają duszę - wstęp wolny

19 Maja 2024

zakończone
GODZ. 18:00 - I FORUM Kobiet Sukcesu Gminy Łukta

07 Maja 2024

zakończone
Twoje 5 minut

04 Kwietnia 2024

zakończone
Poszukiwanie kryjówki królika - warsztaty Wielkanocne

27 Marca 2024

zakończone
Pierwszy Dzień Wiosny

21 Marca 2024

zakończone
Powitanie wiosny z GOKiem

20 Marca 2024

zakończone
Zajęcia - Palmy

20 Marca 2024

zakończone
godz. 14:00 | Kaziuki Wilniuki | Zespół Pieśni i Tańca "Ojcowizna"

02 Marca 2024

zakończone
godz. 17:00 | Dzień Kobiet

01 Marca 2024

zakończone
godz. 18:00 | Walentynki

14 Lutego 2024

zakończone
GODZ. 9:00 - IV Gminny Turniej Szachowy, Łukta 2024

11 Lutego 2024

zakończone
Wieczór Gier Planszowych

27 Stycznia 2024

zakończone
GODZ. 18:00 | Koncert z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka - Barczewski Band Jazzowy

23 Stycznia 2024

zakończone
II Koncert Kolęd i Pastorałek KANTYCZKI 2024

10 Stycznia 2024

więcej >Projekty GOK i QLT

Sesje Rady Gminy

Majówkowa Wycieczka Rowerowa

Turniej Gier Komputerowych

Konkurs Plastyczny

Ochrona danych osobowych

Kantyczki

Twoje 5 minut


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu utworzenie Punktu Informacji Turystycznej - źródła wiedzy o gminie Łukta
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokajnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, adres: ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta, godziny otwarcia: 09:00 - 19:00,
nr tel. GOK: +48 (89) 646 64 64, dyrektor: +48 (89) 642 16 20, kino: +48 508 006 019, e-mail: gok@goklukta.pl Jesteśmy na Facebook-u
autor: Grzegorz Malinowski