Regulamin


Regulamin wydarzenia TWOJE 5 MINUT

REGULAMIN

Talent show „Twoje 5 minut”

 

 1. I.        ORGANIZATOR

Organizatorem Talent show jest Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, ul. Kościelna 2B, 14-105 ŁUKTA.

 1. II.     MIEJSCE I CZAS TRWANIA

Konkurs odbędzie się 07.04.2024 r. o g. 18:05 w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie.

Talent show jest adresowany dla wszystkich.

 1. III.   CELE
 2. Stworzenie warunków do integrowania amatorskiego środowiska artystycznego. 
 3. Promowanie uzdolnień artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz kultury.
 5. IV.   WARUNKI UDZIAŁU
 6. W Talent show mogą brać udział wszyscy artyści.
 7. Warunkiem udziału w talent show „Twoje 5 minut” jest poprawne wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA oraz ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i dostarczenie do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury
  w Łukcie (ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta, tel. 89 646 64 64) w terminie nieprzekraczalnym do 26.03.2024 r.
  1. Uczestnicy Talent show „Twój 5 minut” prezentują własną umiejętność.
  2. W przypadku użycia podkładu muzycznego, należy go dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie do 03.04.2024 r. Podkład muzyczny powinien zawierać tytuł utworu oraz imię i nazwisko wykonawcy.
  3. Uczestnicy Talent show „Twoje 5 minut” zobowiązani są do przestrzegania zasad: zakaz wulgaryzmów, obrazy uczuć religijnych, zakaz używania prawdziwych Imion i nazwisk osób trzecich podczas występów.
   1. Występy wszystkich uczestników nie będą oceniane ani nagradzane.

 

 1. V.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, zmiany terminu oraz odwołania wydarzenia bez podawania przyczyn.

- Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygane będą przez Organizatora.

- Administratorem danych osobowych podanych w Karcie Zgłoszenia do Talent show „Twoje 5 minut” oraz wizerunków utrwalonych podczas tego wydarzenia jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Łukcie przy ul. Kościelnej 2B.

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji
i przeprowadzenia Talent show „Twoje 5 minut”. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).

- Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu:  89 646 64 64.

 

Załącznik 1

 

Karta zgłoszeń

 

Talent show „ Twoje 5 minut” 2024

 

 1. Imię i nazwisko

 

 1. Wiek

 

 1. Informacje dotyczące kategorii

 

 1. Informacje o uczestniku/ uczestniczce

 

 

 1. Wymagania techniczne

 

 

 

 

 

Załącznik 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Talent show  “Twoje 5 minut”

                            Wyrażam      zgodę     na      przetwarzanie     danych     osobowych      obejmujących:  

imię i nazwisko, adres e-mail, a także wizerunek mojego dziecka/podopiecznego, w związku
z uczestnictwem w Talent show “Twoje 5 minut” 2024, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie („Organizator”) w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
i dokumentowania przez Organizatora jego przebiegu oraz realizacji Talent show na stronie internetowej, mediach społecznościowych  i materiałach promocyjnych.

Zgoda co do wykorzystania wizerunku udzielona zostaje nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego podczas udziału 
w Talent show. Dla potrzeb Talent show wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, 
a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Talent show oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

Zgoda w zakresie przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna i może być cofnięta
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Powyższe zgody udzielone zostają w związku z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) oraz art. 6 ust.

1 l.it. a w zw. z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) (RODO).

 

Data i podpis

 

 KALENDARZ WYDARZEŃ

19 Czerwca 2024

Roztańczona wiosna

20 Czerwca 2024

Stand-Up Maciej Brudzewski

23 Czerwca 2024

Festyn z okazji Dnia Dziecka

24 Sierpnia 2024

Dożynki

21 Września 2024

Piierwszy Dzień Jesieni - Dzień Kartofla

25 Października 2024

Koncert Jesienny - Niezapomniane Polskie Przeboje

22 Listopada 2024

Bal Andrzejkowy dla dzieci

13 Grudnia 2024

Mikołajki

14 Grudnia 2024

II Jarmark Świąteczny

14 Grudnia 2024

Mikołajki

zakończone
Koncert uczestników zajęć muzycznych

12 Czerwca 2024

zakończone
Godz. 18:00 | Spektakl Manuela

26 Maja 2024

zakończone
Dzień Matki

26 Maja 2024

zakończone
Godz. 18:00 | II Urodziny Klubu Planszomaniacy Łukta

25 Maja 2024

zakończone
Godz. 18:00 | Spektakl: Lalki mają duszę - wstęp wolny

19 Maja 2024

zakończone
GODZ. 18:00 - I FORUM Kobiet Sukcesu Gminy Łukta

07 Maja 2024

zakończone
Twoje 5 minut

04 Kwietnia 2024

zakończone
Poszukiwanie kryjówki królika - warsztaty Wielkanocne

27 Marca 2024

zakończone
Pierwszy Dzień Wiosny

21 Marca 2024

zakończone
Powitanie wiosny z GOKiem

20 Marca 2024

zakończone
Zajęcia - Palmy

20 Marca 2024

zakończone
godz. 14:00 | Kaziuki Wilniuki | Zespół Pieśni i Tańca "Ojcowizna"

02 Marca 2024

zakończone
godz. 17:00 | Dzień Kobiet

01 Marca 2024

zakończone
godz. 18:00 | Walentynki

14 Lutego 2024

zakończone
GODZ. 9:00 - IV Gminny Turniej Szachowy, Łukta 2024

11 Lutego 2024

zakończone
Wieczór Gier Planszowych

27 Stycznia 2024

zakończone
GODZ. 18:00 | Koncert z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka - Barczewski Band Jazzowy

23 Stycznia 2024

zakończone
II Koncert Kolęd i Pastorałek KANTYCZKI 2024

10 Stycznia 2024

więcej >Projekty GOK i QLT

Sesje Rady Gminy

Majówkowa Wycieczka Rowerowa

Turniej Gier Komputerowych

Konkurs Plastyczny

Ochrona danych osobowych

Kantyczki

Twoje 5 minut


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu utworzenie Punktu Informacji Turystycznej - źródła wiedzy o gminie Łukta
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokajnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, adres: ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta, godziny otwarcia: 09:00 - 19:00,
nr tel. GOK: +48 (89) 646 64 64, dyrektor: +48 (89) 642 16 20, kino: +48 508 006 019, e-mail: gok@goklukta.pl Jesteśmy na Facebook-u
autor: Grzegorz Malinowski